Povodne napáchajú ročne miliónové škody. Ste poistení?

Povodne napáchajú ročne miliónové škody. Ste poistení?

Autor: Alfa Life

Voda ako jeden z prírodných živlov si nevyberá. Najmä v období globálneho otepľovania sa prudké lejaky a obrovský úhrn zrážok v krátkom okamihu stávajú pomaly štandardom. A dokonca aj oblasti, ktoré s vodou a povodňami nikdy problém nemali, sú zrazu v ohrození.

Denná prax ukazuje, že je namieste pozrieť sa do existujúcich zmlúv a preveriť, prípadne doplniť, poistenie tohto rizika.

Zhrnuli sme niekoľko dôležitých bodov, na ktoré treba dať pozor:

  1. Povodeň alebo záplava? Pri existujúcich zmluvách alebo pri uzatváraní novej zmluvy si treba si prečítať v poistných podmienkach či predmetné poistenie kryje obe riziká alebo len jedno z nich. Povodeň je zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla, alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov.

    Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá po určitú dobu v mieste poistenia stojí alebo prúdi a spôsobí na poistenom majetku škodu.

  2. Proti povodni nepoistí každá poisťovňa. Povodne ročne napáchajú miliónové škody, preto nie každá poisťovňa toto riziko kryje. Odporúčame sa pri uzatváraní poistenia radšej poradiť.
  3. Pozor na povodňové mapy! Toto je mimoriadne dôležité už pri plánovaní kúpy nehnuteľnosti. Nie každý pozemok a dom sa dá na riziko povodne poistiť. Existujú tzv. povodňové mapy, ktoré definujú územia s vyšším rizikom povodní a v takomto území vás poisťovňa nemusí poistiť vôbec.

Nenechávajte nič na náhodu a skontrolujte si existujúcu zmluvu, prípadne si chýbajúce poistenie nechajte doplniť. Ak neviete ako na to, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Vytlačiť

Mám záujem o kontrolu/doplnenie poistenia proti povodniam

Leave this field empty
* Povinné pole
* Povinné pole
* Povinné pole
* Povinné pole
s podmienkami spracúvania osobných údajov
* Povinné pole
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
Nesúhlasím Nastavenia Súhlasím