Máte uzatvorené cestovné poistenie správne?

Máte uzatvorené cestovné poistenie správne?

Autor: Alfa Life

Letná sezóna je už takmer tu a množia sa prípady, keď je cestovné poistenie uzatvorené až po vycestovaní do zahraničia, resp. v čase pobytu mimo územia Slovenskej republiky. Radi by sme vás upozornili, že poistenie musíte uzavrieť ešte pred cestou do zahraničia.

Pokiaľ príde k uzavretiu poistenia až v čase vášho pobytu v zahraničí, môže v prípade poistnej udalosti dôjsť k odmietnutiu poistného plnenia. Poisťovne sa tak bránia poistným podvodom, pri ktorých si ľudia uzatvárajú poistenie účelovo, až po vzniku poistnej udalosti.

Zároveň pripomíname podmienky predĺženia cestovného poistenia:

Cestovné poistenie na čas určitý je určené na krátkodobú cestu do zahraničia, keď pobyt v zahraničí nepresahuje 365 dní. Pokiaľ chcete byť poistení v zahraničí dlhšie, t. j. viac než 1 rok (napr. pri vycestovaní za prácou či štúdiom do cudziny), v takom prípade je potrebné uzavrieť zdravotné poistenie priamo v danej krajine po uplynutí obdobia dohodnutého v cestovnom poistení.

Ak potrebujete uzavrieť cestovné poistenie alebo preveriť aktuálnosť a platnosť už uzatvoreného poistenia, kontaktujte nás, radi budeme k dispozícii.

Vytlačiť

Mám záujem uzavrieť cestovné poistenie alebo preveriť aktuálnosť už uzatvoreného poistenia

Leave this field empty
Inovatívny
vzdelávací
program
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok alfalife.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK