DRUHÝ PILIER

DRUHÝ PILIER

Autor: Alfa Life

ALEBO STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

OBSAH:

Od roku 2023 sa musíme pripraviť na zásadné zmeny, ktoré ovplyvnia výšku našich úspor. O aké zmeny pôjde? Kľúčovými zmenami sú zavedenie predvolenej investičnej stratégie a presun sporiteľov,automatický vstup do druhého piliera, poplatky za správu úspor.

AKO SA ZMENY V DRUHOM PILIERI DOTKNÚ SPORITEĽOV? 

Pokiaľ ste narodení po roku 1968 zbystrite pozornosť! Ak si sporíte v inom, ako indexovom dôchodkovom fonde, vaše peniaze začnú správcovské spoločnosti od Júla 2023 postupne presúvať do indexových fondov.  Ak nechcete, aby sa vaše peniaze v 2. pilieri presunuli do indexového fondu, budete musieť kontaktovať svoju správcovskú spoločnosť najneskôr do konca Mája 2023 a oznámiť jej, že si aj naďalej chcete sporiť na penziu v inom fonde. Toto isté platí aj pre nových sporiteľov, ktorí vstúpia do druhého penzijného piliera, ich príspevky budú automaticky smerovať do indexových fondov.

Ak je váš vek viac, ako 54 rokov táto zmena sa vás bude týkať tiež, ale doterajšie dôchodkové úspory vám ostanú v pôvodnom dôchodkovom fonde a do indexového fondu budú smerovať len vaše nové príspevky. 

Ďalšou novinkou je aj automatická účasť v druhom pilieri, ktorá sa bude týkať všetkých ľudí do 40 rokov. Sporiteľ bude mať možnosť vybrať si svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť do 180 dní od vstupu do 2. piliera, pokiaľ tak nespraví, správcovskú spoločnosť mu určí Sociálna poisťovňa.

K zmenám v roku 2023 pribudne aj nová výška príspevkov do 2. piliera. V rokoch 2023 až 2024 bude výška príspevku do druhého piliera 5,5 % z hrubej mzdy, v rokoch 2025 až 2026 bude 5,75 % a v roku 2027 cieľových 6%.

Zmeny sa dotknú aj poplatkov. Poplatok za vedenie účtu v správcovskej spoločnosti sa ruší - doposiaľ to bolo 1% z každého nového príspevku. Taktiež sa ruší poplatok za zhodnotenie. Poplatok za správu sa zvýši z aktuálnych 0,3 % ročne na 0,45 %, od roku 2023 bude klesať počas dvoch rokov na cieľový stav 0,40 %.

Problémovým môže nastať u sporiteľov pri jednorazovom programovom výbere polovice nasporenej sumy, nakoľko dôchodkové poistenie, ktorého súčasťou je aj 2. pilier, má ľuďom zabezpečiť dôstojnú starobu. 

VŠEOBECNE O DRUHOM PILIERI

Prečo sa hovorí, že druhý pilier je najlacnejšie sporenie na Slovensku? Pretože si doň sporíme z našich odvodov, ktoré by sme aj tak zaplatili do štátu. Na účet do druhého piliera sa odkladajú nezdanené peniaze, zatiaľ čo v iných formách sporenia si už sporiteľ šetrí zdanené peniaze. Druhý pilier má absolútne najnižšie poplatky za správu úspor a výnosy z druhého piliera nie sú ani zdaňované. Ale pozor, do druhého piliera môže sporiteľ vstúpiť len do veku 35 rokov.

AKÉ VÝHODY DRUHÝ PILIER PRINÁŠA? 

Väčšina pracujúcich ľudí v produktívnom veku si neuvedomuje, že dôchodkový systém sa týka práve ich. Aké sú benefity druhého piliera pre sporiteľov? 

✓ Na dôchodku budete mať príjem z dvoch zdrojov 

✓ V kombinácií s prvým pilierom budete mať zabezpečený dostatočný príjem v starobe

✓ Peniaze v druhom pilieri sa po celé roky sporenia zhodnocujú a sú výlučne majetkom sporiteľa

✓ Tento príjem je oslobodený od daní z výnosu 

✓ Nasporené peniaze sú dediteľné vašimi blízkymi 

✓ Do druhého piliera si sporíte zo svojich odvodov, ktoré by ste aj tak odviedli do štátu 

✓ Váš osobný rozpočet na aktuálne výdavky ostáva nezmenený

✓ Zatiaľ čo v 1.pilieri si klient sporí len v rámci slovenskej ekonomiky, kombináciou s 2.pilierom sa peniaze zhodnocujú aj vo svetových podielových fondoch. Znižuje sa tým riziko ekonomickej nestability Slovenska s cieľom ochrany vašich úspor.

Druhý pilier nazývame aj najlacnejšie sporenie. Ako iste viete, do štátu odvádzate povinné odvody. 

Konkrétne na dôchodkové poistenie 18%, z čoho sa financujú aj dôchodky dnešných dôchodcov. Ak vstúpite do druhého piliera, z vašich povinných odvodov do Sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa oddelí 5,5%, ktoré sa sporí na vašom osobnom dôchodkovom účte v rámci 2. piliera. Každý rok sa percentuálna časť v druhom pilieri navýši a teda v roku 2027 pôjde z našich 18% odvodov až 6% do druhého piliera na naše osobné sporiace účty, čo je výborná správa.

ČO SA DEJE S MOJIMI PENIAZMI V DRUHOM PILIERI?

O vaše úspory sa stará jedna z dôchodcovských správcovských spoločností. Tam sa peniaze zhodnocujú v podielových fondoch. Správcovskú spoločnosť ako aj fondy si vyberáte vy. Zhodnocovanie peňazí sa deje tak, že vďaka investovaniu sa ich hodnota navýši a teda má sporiteľ na účte viac, ako pôvodne vložil. Toto je aj princípom vety: ,,Posielam peniaze pracovať.‘‘ Zatiaľ čo vy trávite čas vo svojich zamestnaniach a žijete svoje bežné životy, vaše peniaze v druhom pilieri pracujú tiež a tým si vytvárate extra príjem do budúcnosti. Pri aktuálnom nastavení sa už nikto nemôže spoliehať na to, že sa o nás postará štát. Druhý pilier je preto tá najvyužívanejšia forma sporenia na slušný dôchodok.

V súčasnosti na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností:

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ?

Priemerný Slovák, ktorý vstúpil do druhého piliera už dávnejšie ani netuší, že nesprávnym nastavením sám seba oberá o približne 2000 ,-EUR ročne. To je celkom pekná suma o ktorú prichádza. Podľa štatistiky až 69 % sporiteľov sporí v dlhopisových fondoch hoci tie dlhodobo zhodnocujú peniaze najmenej. Práve tu klientom radíme ako správne nastaviť investičnú stratégiu na základe ich veku, počtu odpracovaných rokov a toho, či sú zamestnanci, živnostníci alebo podnikatelia.

ČO BY SOM MAL VEDIEŤ?

Pri sporení na dôchodok platí : Čím skôr začnete - tým viac peňazí môžete očakávať !!

Viete čítať a rozumiete výpisu z osobného dôchodkového účtu ? Rozumiete alternatívnej prognóze Vášho dôchodku na výpise ? Viete v akých fondoch sa vaše peniaze zhodnocujú? Viete posúdiť, či je to tá najlepšia alternatíva pre vás? Máte na zmluve uvedenú oprávnenú osobu v prípade úmrtia ? Chcete zmeniť správcovskú spoločnosť?

Nelámte si hlavu, na tieto a oveľa zložitejšie otázky odpovedáme našim klientom deň čo deň. Naša firma s priamym prepojením na Sociálnu poisťovňu vám poradí, pomôže s papiermi a postará sa o vás po celé roky sporenia. Ak máte pocit, že je najvyšší čas riešiť vašu budúcnosť na dôchodku, kontaktujte našich odborníkov v Alfa Life.

Vytlačiť

Kontaktujte nás

Leave this field empty
* Povinné pole
* Povinné pole
* Povinné pole
* Povinné pole
s podmienkami spracúvania osobných údajov
* Povinné pole
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
Nesúhlasím Nastavenia Súhlasím