Aký vplyv má koronavírus COVID-19 na cestovné poistenie?

Aký vplyv má koronavírus COVID-19 na cestovné poistenie?

Autor: Alfa Life

V súvislosti so súčasnou situáciou šírenia sa koronavírusu vo svete, odporúčame všetkým, ktorý sa chystáte vycestovať, alebo ste už vycestovali, sledovať aktuálne cestovné odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR).

Zároveň prinášame základné odporúčania pre prípadné uplatnenie poistného plnenia (konkrétne podmienky sa môžu líšiť v závislosti na vašej poisťovni):

  1. Liečebné náklady - Ak sa vycestovaný poistený klient nakazí vírusom a vzniknú mu liečebné náklady v zahraničí, prípadne ho bude treba z tohto dôvodu hospitalizovať, prepraviť/repatriovať, má nárok na poskytnutie tohto plnenia v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami (VPP). Pri hospitalizácii, pri náročnejších ambulantných úkonoch alebo pri poistnej udalosti mimo územia Európy je potrebné informovať poisťovateľa alebo jeho zahraničného zástupcu. V prípade, že poistený nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok, spätnú prepravu zorganizuje poisťovateľ primeraným dopravným prostriedkom.
  2. Poistenie stornopoplatkov, poistenie prerušenia cesty - Podľa VPP, ktorými sa poistenie riadi, má klient nárok na poistné plnenie pre nenastúpenie na cestu resp. stornovanie cesty alebo prerušenie cesty z dôvodov uvedených vo VPP. Jeden z dôvodov krytia nenastúpenia na cestu alebo prerušenia cesty je oficiálne vyhlásený 3. stupeň odporúčania Ministerstva zahraničných vecí (MZVaEZ SR) necestovať do danej krajiny alebo do určitých oblastí, prípadne 4. stupeň - odporúčanie opustiť krajinu. Pre nenastúpenie na cestu musí byť vyhlásenie 3. alebo 4. stupňa cestovného odporúčania (MZVaEZ SR) v čase platnosti poistenia a pred nástupom na cestu. Klient by mal nárok na náklady na storno, ktoré v čase vzniku poistnej udalosti vzniknú v súvislosti so zrušením cesty. Pre prerušenie cesty musí byť vyhlásenie 3. alebo 4. stupňa cestovného odporúčania (MZVaEZ SR) v čase cestovania poisteného v danej krajine alebo oblasti. Klient by mal nárok na dodatočné cestovné náklady spôsobené spiatočnou cestou. Pokiaľ nie je v danej krajine alebo oblasti kam má klient cestovať vyhlásený min. 3. stupeň cestovného odporúčania, nenastúpenie na cestu resp. jej stornovanie z dôvodu výskytu vírusu alebo strachu z vycestovania nie je kryté. 
  3. Predĺženie poistenia - V prípade, že sa klientovi plánovaný pobyt v zahraničí predĺži z dôvodu karantény, zrušenia alebo preloženia plánovaného odchodu dopravného prostriedku, niektoré poisťovne poskytnú bezplatné predĺženie krytia liečebných nákladov na dobu do návratu na Slovensko. V prípade škodovej udalosti slúži na preukázanie nároku na predĺženie poistenia potvrdenie o karanténe zo zasiahnutej oblasti. Pozor - toto neplatí pre všetky poisťovne, resp. bezplatné predĺženie sa môže líšť v závislosti od poisťovne.
  4. Karanténa - Náklady vzniknuté v súvislosti s karanténou nie sú v cestovnom poistení kryté.

Odporúčame v každom prípade zachovať pokoj a nepodliehať panike. V prípade, že potrebujete preveriť platnosť, prípadne uzavrieť vaše cestovné poistenie, kontaktujte nás.

Vytlačiť

Potrebujem preveriť platnosť, prípadne uzavrieť cestovné poistenie

Leave this field empty
* Povinné pole
* Povinné pole
* Povinné pole
* Povinné pole
s podmienkami spracúvania osobných údajov
* Povinné pole
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
Nesúhlasím Nastavenia Súhlasím