Ako zmeniť poisťovňu pri PZP poistení?

Ako zmeniť poisťovňu pri PZP poistení?

Autor: Alfa Life

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a prípojných vozidiel (PZP vozidla) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla, registrovaného na území Slovenskej republiky.

Toto poistenie sa uzatvára zvyčajne na jeden rok od dátumu nadobudnutia vozidla. Je dôležité vedieť, že 10 týždňov, teda dva a pol mesiaca pred jeho ukončením by ste mali dostať zo svojej poisťovne list, ktorým vás poisťovňa upozorní na blížiaci sa koniec platnosti poistnej zmluvy. Práve toto je čas, kedy môžete zhodnotiť spokojnosť s konkrétnym poistením a službami poisťovne. Výpoveď poistnej zmluvy je totiž možné podať z akéhokoľvek dôvodu najneskôr 6 týždňov pred jeho ukončením. V opačnom prípade bude potrebé počkať si ďalší rok. 

Ak sa rozhodnete pre zmenu poisťovne, napíšte výpoveď poistnej zmluvy. Dvojmo ju vytlačte, podpíšte a zašlite jeden rovnopis na adresu poisťovne, v ktorej máte platné poistenie PZP, najlepšie doporučene. Výpoveď musí  podpísať poistník, čiže osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila, alebo ním splnomocnená osoba. V prípade právnickej osoby musí výpoveď podpísať štatutárny zástupca.

Výpoveď je možné odovzdať osobne v pobočke poisťovne, vtedy si nechajte potvrdiť svoju kópiu výpovede prezentačnou (dátumovou) pečiatkou a podpisom pracovníka poisťovne.

Výpoveď musí byť doručená do poisťovne najneskôr v posledný deň výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Dátum najneskoršieho možného dňa podania výpovede vypočítate tak, že si vezmete koniec výpovednej lehoty (koniec poistného roka), zistíte, aký je to deň, napr. štvrtok a odrátate si v kalendári 6 štvrtkov, čím dostanete začiatok výpovednej lehoty.

Ak si nie ste istí presným dátumom ukončenia vašej poistnej zmluvy, kontaktujte nás, radi vám ho preveríme a zároveň pomôžeme pri výbere nového poistenia.

Vytlačiť

Marián Bartík

Konateľ |
marian.bartik@alfalife.sk |
+421 907 637 293

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
Nesúhlasím Nastavenia Súhlasím