VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE NA SLOVENSKU

VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE NA SLOVENSKU

Autor: Alfa Life

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE, BENEFITY A ZMENA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

OBSAH:

Verejné zdravotné poistenie na Slovensku nám garantuje, že naša zdravotná poisťovňa za nás v plnom rozsahu zaplatí všetky naše preventívne prehliadky, neodkladnú zdravotnú starostlivosť, prepravu sanitkou do nemocnice či iného zdravotného zariadenia ako aj väčšinu diagnostických vyšetrení a predpísané zdravotnícke pomôcky. Hlavne ľudia, ktorí žili dlhodobo v zahraničí vedia oceniť, aký benefit je, keď dostanete základnú zdravotnú starostlivosť bezplatne.

JE ZDRAVOTNÉ POISTENIE NAOZAJ BEZPLATNÉ?

Na Slovensku máme tri zdravotné poisťovne: Dôveru, Union a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VŠZP). Či dostávame verejné zdravotné poistenie naozaj bezplatne, by sa dalo polemizovať. Verejné zdravotné poistenie je na Slovensku povinné zo zákona č. 580/ 2004 Z.z.. Príspevky do verejného zdravotného poistenia platíme z našich odvodov. Preddavky na poistné sú čiastky poistného, ktoré zálohovo odvádzate každý mesiac svojej zdravotnej poisťovni.

KTO PLATÍ PREDDAVKY – ODVODY NA POISTNÉ?

Verejné financie vyzbierané štátom od účastníkov verejného zdravotného poistenia sa prerozdeľujú do systému prostredníctvom zdravotných poisťovní. Osobný rozsah zdravotného poistenia je súbor podmienok, podľa ktorých sa triedia osoby podľa ich povinnosti platiť verejné zdravotné poistenie a to:

KTO JE POVINNE VEREJNE POISTENOU OSOBOU?

Každý s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a zároveň nie je účastníkom verejného zdravotného poistenia v inom štáte ako zamestnanec, podnikateľ. Zároveň nesmie mať na území iného štátu dlhodobý pobyt: t.j. pobyt nad 6 mesiacov.

Súčasne sú povinne verejne poistenými osobami aj všetci tí, ktorí síce nemajú trvalý pobyt na území SR, ale sú:

a)      zamestnaní alebo podnikajú na území SR

b)      zahraniční študenti

c)      azylanti

d)      cudzinci, ktorí sú u nás zadržaní alebo uväznení

e)      nezaopatrené dieťa cudzinca narodené v inom členskom štáte EÚ

f)       maloletí cudzinci bez zákonného zástupcu umiestnení v zariadeniach na poskytovanie starostlivosti

DOBROVOĽNÉ VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Do tejto skupiny patria osoby, ktoré sú dobrovoľne nezamestnané. Dobrovoľne nezamestnaným sa človek stáva vtedy, ak sa po skončení pracovného pomeru alebo podnikania neprihlási na úrade práce. Takáto osoba je povinná si platiť zdravotné odvody sama.

Poisťovne ponúkajú základný balík služieb zo zákona a prikladajú k nemu bonusy či zľavy, ktoré vás môžu osloviť. Ak ste rodičia malých detí, alebo máte novorodenca, určite si pozrite aktuálne porovnanie benefitov zdravotných poisťovní aj vy.

MÔŽEM ZMENIŤ ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU?

Zmeniť poisťovňu je možné na Slovensku vždy len k 1.1. nasledujúceho roka na základe prihlášky, odovzdanej do 30.9. aktuálneho kalendárneho roka. Na príklad, pri podaní prihlášky do novej zdravotnej poisťovne v termíne do 30.septembra 2022, sa stávate členom vami zvolenej zdravotnej poisťovne až od 1.januára 2023. Odhlásenie v poisťovni nemusíte riešiť, je automatické na základe podanej prihlášky.

V prípade novorodenca zákonný zástupca môže podať prihlášku na poistenie dieťaťa aj v inej zdravotnej poisťovni, ako je aktuálne poistená matka. Musí tak však spraviť do 60 dní od narodenia dieťaťa. Ak neviete, ktorú zdravotnú poisťovňu vybrať pre svoje bábätko,kliknite sem.

DOBRÁ RADA NA ZÁVER

Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam. Ak tak neurobí, všetky jeho prihlášky sú neplatné.

ZO ŽIVOTA KLIENTOV

,, Kolega Peter mal niekoľkomesačný dlh na zdravotnom poistení. Keď sa zranil pri rúbaní dreva, bola mu poskytnutá iba urgentná starostlivosť na záchranu života. Riadnu zdravotnú starostlivosť nedostal pretože mu bola odmietnutá kvôli dlhu, ktorý mal na zdravotnom poistení.‘‘

Vytlačiť

Kontaktujte nás

Leave this field empty
* Povinné pole
* Povinné pole
* Povinné pole
* Povinné pole
s podmienkami spracúvania osobných údajov
* Povinné pole
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
Nesúhlasím Nastavenia Súhlasím