Vzdelávací program

Inovatívny vzdelávací program “Peniaze alebo život?”

Cieľom je prostredníctvom inovatívneho konceptu prispieť k spokojným a finančne gramotným zamestnancom. Spokojnosť zamestnanca nie je daná len výškou jeho príjmu, ale najmä schopnosťou správne s ním zaobchádzať.

Atraktívnou formou sprostredkujeme komplexné a odborné informácie z oblasti sociálneho, nemocenského, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia. Aby boli všetky informácie zrozumiteľné aj pre laika, využívame unikátny systém vizuálnej prezentácie.

Viac info o vzdelávacom programe »

Leave this field empty
spracovaním osobných údajov na účely prieskumu trhu, ponuky produktov, služieb, tovarov a na iné marketingové účely po dobu 15 rokov. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, pracovné zaradenie, telefonický kontakt, e-mailový kontakt. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to zaslaním požiadavky na mailovú adresu oou@alfalife.sk alebo korešpodenčnú adresu spoločnosti Alfa Life s.r.o.

Vzdelávací program sme realizovali už v týchto firmách:

Inovatívny
vzdelávací
program
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok alfalife.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK