Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytnutím vašich osobných údajov dávate dobrovoľne súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon ochrane osobných údajov“) spoločnosti Alfa Life s.r.o. so sídlom Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra, IČO: 47789174 s automatizovaným spracúvaním osobných údajov za účelom ponuky produktov a služieb, prieskumu trhu, za účelom ponuky služieb a tovarov a iné marketingové účely a to na dobu 15 rokov až do jeho odvolania.
Súhlasíte s poskytnutím osobných údajov tretej osobe, osobe poverenej vykonávaním činností alebo spolupracujúcej pri výkone činností uvedených v tomto bode, alebo bude spolupracovať na výkone týchto činností so spoločnosťou Alfa Life s.r.o.
Zároveň súhlasíte so spracúvaním a používaním osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách najmä za účelom realizácie priameho marketingu.

Súhlas so spracovaním údajov za účelom marketingu

Inovatívny
vzdelávací
program
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok alfalife.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK