5 najčastejších o vecí, na ktoré pri životnej poistke zabúdame

5 najčastejších o vecí, na ktoré pri životnej poistke zabúdame

Autor: Alfa Life

Takmer každý z nás sa už stretol s pojmom životné poistenie, veľká časť z nás ho má aj uzatvorené. V našej dennej praxi sa však často stretávame s faktom, že zákazník nemá zmluvou pokryté množstvo dôležitých oblastí a pritom o tom ani nevie.

Životné poistenie už dávno nie je len o tom, že po smrti zostane pozostalým určitá suma peňazí. Čoraz dôležitejšie je mať správne pokryté riziká, ktorým sme vystavený v bežnom živote.

Zhrnuli sme oblasti, na ktoré sa pri životnom poistení zabúda najčastejšie:

  1. Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti. O výške zákonom stanovenej "PN-ky" sa nemusíme rozpisovať. Všetci vieme, že to, čo dostaneme najmä pri dlhodobejšie práceneschopnosti, nám nestačí. Práve preto je dôležité si takéto situácie ošetriť a zabezpečiť v poistnej zmluve. Výšku poistného plnenia za dobu pracovnej neschopnosti si určíte vhodne zvoleným začiatkom výplaty denných dávok.
  2. Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti. V prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 6 mesiacov je klientovi spätne vrátené poistné zodpovedajúce celému obdobiu pracovnej neschopnosti.
  3. Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity. V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poisteného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% je tak poistník zbavený povinnosti platiť bežné poistné za poistnú zmluvu. Dôvodom tohto stavu môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia.
  4. Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Ak si úraz poisteného vyžaduje liečenie, ktoré je dlhšie ako 14 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu.
  5. Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity. Poistenie čiastočne kompenzuje stratu príjmu. Poistenému je vyplatená jednorazovo dojednaná poistná suma.

Ako ste na tom vy? Je vaša zmluva aktuálna? Viete presne, aké riziká vám kryje? Nezmenila sa od jej uzavretia vaša situácia (napr. zmena zamestnania?)

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Radi s vami prejdeme vašu zmluvu a spolu vyhodnotíme, či máte zmluvu nastavenú správne.

Vytlačiť

Mám záujem o kontrolu/aktualizáciu/uzatvorenie mojej zmluvy

Leave this field empty
* Povinné pole
* Povinné pole
* Povinné pole
* Povinné pole
s podmienkami spracúvania osobných údajov
* Povinné pole
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
Nesúhlasím Nastavenia Súhlasím